Có 10 kết quả :

Phát hiện 4 loài thực vật mới

Phát hiện 4 loài thực vật mới

TP - Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 8/10 thông báo vừa phát hiện một số loài thực vật chưa từng được ghi nhận ở Việt Nam và trên thế giới.
Phát hiện nhiều loài thực vật mới ở Thanh Hóa

Phát hiện nhiều loài thực vật mới ở Thanh Hóa

TPO - Ngày 8/10, Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo vừa phát hiện nhiều loài thực vật mới chưa từng được ghi nhận trên thế giới.
Hình ảnh thú Mang do Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cung cấp

Thú tuyệt chủng xuất hiện tại rừng ở Thanh Hóa

TP - Ngày 5/3, Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên xác nhận: Loài Mang có tên khoa học là Muntiacus rooseveltorum được coi là đã tuyệt chủng cách đây 84 năm, vừa được cơ quan chức năng xác nhận xuất hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tại huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Phát hiện loài bò cạp mới

Phát hiện loài bò cạp mới

TP - Theo tin từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (STTN SV), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một loài bọ cạp mới vừa được phát hiện trong động Tiên Sơn thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.