Vì sao bốn cán bộ bị kỷ luật sau đại hội đảng bộ phường tại Huế?

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy (TVTU) Huế vừa ban hành Quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với bốn cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại phường Thủy Biều (thành phố Huế), do những vi phạm nghiêm trọng trong công tác bầu cử tại địa phương.
Vì sao bốn cán bộ bị kỷ luật sau đại hội đảng bộ phường tại Huế? ảnh 1

Quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Hoàng Thăng Long đã vận động bầu cử trái quy định. (Nguồn ảnh Facebook)

Bốn cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật bao gồm: Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường Thủy Biều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Biều.

Theo Ban TVTU Huế, các Quyết định kỷ luật nêu trên được ban hành và thực thi sau khi Ban TVTU Huế nhận được phản ánh và kiểm tra về dấu hiệu vi phạm đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủy Biều (khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025).

Ban TVTU Huế đã chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hoàng Thăng Long, Đảng ủy viên khóa XIII, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều về việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy định 47-QĐ/TƯ ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành T.Ư “về những điều đảng viên không được làm”; Quyết định 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư “về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”.

Theo Ban TVTU Huế, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ban TVTU nhận thấy, ông Hoàng Thăng Long với chức trách, nhiệm vụ được giao là Phó Bí thư Đảng ủy khóa XII, Đảng ủy viên khóa XIII, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, Bí thư Chi bộ Hợp tác xã Thủy Biều, quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã vận động bầu cử trái quy định; xúi giục, lôi kéo một số Đảng ủy viên khóa XII và vừa được bầu vào Đảng ủy khóa XIII cùng với cá nhân ông Long không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên quan đến vi phạm trên, Ban TVTU Huế cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quang Huy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, đảng viên Chi bộ 18 Đảng bộ phường Thủy Biều. Trong quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều, ông Huy không chấp hành chủ trương của Đảng về công tác nhân sự, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu BTV Đảng ủy phường khóa XIII.

Ngoài ra, Ban TVTU Huế quyết định thi hành kỷ luật cách chức Đảng ủy viên đối với ông Mai Bá Hoàng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Thủy Biều. 

Ông Hoàng đã có vi phạm là thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác nắm bắt tình hình, xử lý thông tin và chưa kịp thời báo cáo với cấp ủy có thẩm quyền và lãnh đạo Công an TP Huế; không hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, để tình hình diễn biến phức tạp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Hoàng còn không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu BTV Đảng ủy phường khóa XIII.

Bên cạnh đó, Ban TVTU Huế cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Dương Hồng Thắng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Biều thuộc Đảng bộ phường Thủy Biều bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Thắng trong quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại học Đảng bộ phường Thủy Biều lần thứ XIII đã không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu BTV Đảng ủy phường.

Theo Ban TVTU Huế , những vi phạm của 4 cán bộ kể trên gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác.

Sau khi công bố quyết định thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng đối với ông Hoàng Thăng Long và kỷ luật 3 cán bộ chủ chốt trên, Ban TVTU Huế cũng đã điều động ông Trần Mão, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, về giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủy Biều (khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025), đồng thời, hủy kết quả bầu cử Ban thường vụ Đảng ủy phường Thủy Biều, khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tiến hành bầu lại khi tình hình nhân sự ổn định.

MỚI - NÓNG