Vận động hơn 40 tỉ đồng cứu trợ trẻ em tàn tật

Vận động hơn 40 tỉ đồng cứu trợ trẻ em tàn tật
TPO - Sau 20 năm hoạt động, Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam đã vận động được hơn 40 tỉ đồng, giúp đỡ những em nhỏ tật nguyền, khốn khó.

Vận động hơn 40 tỉ đồng cứu trợ trẻ em tàn tật

> Hành trình của những con tim kết nối
> Ước mơ không ngừng lại

Hoạt động cứu trợ của Hội. Ảnh: Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
Một hoạt động của Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam. Ảnh: Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam.

Thành lập ngày 4/12/1993, qua 20 năm hoạt động, đến nay, Hội có gần 8.000 hội viên chính thức và hàng trăm hội viên tán trợ, hội viên danh dự.

Qua 20 năm hoạt động, Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam đã vận động, tập hợp sự ủng hộ, giúp đỡ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân, của toàn xã hội, để tổ chức các cơ sở nuôi ăn, khám chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề tạo việc làm miễn phí cho trẻ em tàn tật. 

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã vận động ủng hộ, tài trợ hơn 40 tỉ đồng, không kể số tiền các nhà tài trợ chuyển thẳng cho các Hội địa phương, Trung tâm, nhà cứu trợ.

Bên cạnh sự ủng hộ trong nước, Hội cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân nước ngoài.

Ghi nhận những đóng góp đó, Hội đã nhận được nhiều bằng khen, huân chương của Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, Đoàn thể, UBND...

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG