Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

TPO - “Chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt”, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sáng 25/9.

Sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra phiên khai mạc trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sáng 25/9. Ảnh: PV

Bắc Ninh cơ bản là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bắc Ninh là vùng đất “địa linh - nhân kiệt”; nơi phát tích Vương Triều Lý; Triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt; nơi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều nhà cách mạng lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo...; nơi có làn điệu dân ca quan họ đặc sắc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bắc Ninh cũng là địa phương có tiềm năng, vị trí thuận lợi; con người năng động, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh...

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ảnh 2 Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Như Ý

Đặc biệt, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 6,6% (riêng giai đoạn 2016-2019 tăng 9,2 %), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô kinh tế được mở rộng, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 1.109 nghìn tỷ đồng) đứng thứ nhất cả nước, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 11,2/năm. Kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 65 tỷ USD, trong đó xuất khẩu năm 2020 ước đạt 36 tỷ USD đứng thứ 2 toàn quốc, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tổng thu ngân sách năm 2020 tỉnh Bắc Ninh ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 30,4 nghìn tỷ đồng), bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 12,2%/năm. Tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương ngày càng tăng, từ 7% lên 17%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900USD, gấp 1,2 lần năm 2015, gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho rằng, Đại hội đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa cao, kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu; việc phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế; thương mại dịch vụ có chuyển biến, song chưa phát huy được tối ưu các tiềm năng lợi thế; sản xuất nông nghiệp còn khó khăn. Một số chỉ tiêu Đại hội chưa đạt kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế. Tình hình đơn thư, khiếu kiện có lúc, có nơi còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số mặt trong công tác xây dựng Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp còn có mặt hạn chế…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ảnh 3 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến giới thiệu triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh với Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: Như Ý

Ông Lâm gợi ý, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu, bổ sung, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh và phát huy, kế thừa, tận dụng tối đa những thành tựu của đất nước, của địa phương đã đạt được trong những năm qua, sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

“Xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của T.Ư và Tỉnh ủy, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, ông Lâm nói.

Bộ trưởng Công an cũng cho rằng, cần thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, có đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực. Làm tốt công tác nội chính; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Ba trụ cột phát triển

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030 cần phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững trên 3 trụ cột cơ bản gồm phát triển về kinh tế; tiến bộ về xã hội; đảm bảo về môi trường.

Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, thích ứng khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh, tập trung ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, sản xuất phần mềm, sản phẩm số…

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đô thị, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhân cách của con người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đúng quy định của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ như kỳ vọng và niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Bắc Ninh; đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bảo đảm số lượng, cơ cấu được Trung ương phân bổ, đóng góp tích cực vào sự thành công cho Đại hội XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG