Tương quan lực lượng quân sự Mỹ - Trung Quốc

TPO - Nếu tính về nhân lực quốc phòng, Trung Quốc nhiều hơn Mỹ. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, Mỹ chi nhiều tiền cho quốc phòng hơn Trung Quốc, và cũng sở hữu nhiều vũ khí công nghệ cao, có năng lực tác chiến cao hơn so với Trung Quốc.
Tương quan lực lượng quân sự Mỹ - Trung Quốc ảnh 1