Có 1485 kết quả :

Nghiên cứu mới: Có gien tự tử

Nghiên cứu mới: Có gien tự tử

TPO - Đối với những người có ý định tự tử, trạng thái tinh thần của họ không phải là yếu tố duy nhất bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu mới được công bố bởi Tạp chí của Hiệp hội Y khoa của Mỹ đã tiết lộ mối liên hệ di truyền giữa ý tưởng và hành vi tự tử. Nghiên cứu này làm sáng tỏ những phương pháp mới để điều trị tình trạng tự tử.