Có 8 kết quả :

Bác sỹ trẻ bỏ phố lên rừng

Bác sỹ trẻ bỏ phố lên rừng

TP - Tôi hỏi Dương Mạnh Huy: “Cớ sao lại bỏ phố lên rừng? Phải chăng anh muốn chạy trốn tình yêu như trong nhạc phẩm nổi tiếng của Châu Kỳ?”. Bác sỹ 9x cười, đáp: “Tôi đi vì tôi thích. Đơn giản vậy thôi”.