Tránh tư tưởng học lý luận chính trị chỉ là để đủ điều kiện bổ nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng 23/12, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị. “Tuyệt đối tránh tư tưởng học đối phó, học chỉ vì bằng cấp, để đủ điều kiện được đề bạt, nâng lương, được bổ nhiệm làm lãnh đạo”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

“Báo hóa” tạp chí là vấn đề gây dư luận xấu

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn cho biết, năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí tiếp tục được toàn ngành quan tâm, tạo chuyển biến tích cực theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục. Các cơ quan đã tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; tình trạng báo hóa các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí.

Tránh tư tưởng học lý luận chính trị chỉ là để đủ điều kiện bổ nhiệm ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, ông Môn chỉ ra một số hạn chế, như chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao; hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức, phương pháp thiếu sinh động, còn mang tính một chiều. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc Hội vẫn còn là vấn đề gây dư luận xấu trong xã hội và giới báo chí.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; đề cao việc tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đề cập đến công tác thông tin truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã thành lập những tổ truyền thông trong thành phần của các bộ phận thường trực/Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ các địa phương chống dịch ở tâm dịch để xây dựng nội dung truyền thông chính xác, kịp thời, tạo nên ngân hàng thông tin cung cấp cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong năm 2021 của toàn ngành tuyên giáo. Tuy vậy, Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản có lúc chưa kịp thời. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc các hội chưa nghiêm túc; quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân còn hạn chế.

Ví những vi phạm như là “cỏ dại”, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, nếu xử lý không nghiêm, không triệt để thì 1-2 tháng sau sẽ lại quay trở lại như cũ, vì vậy phải kiên trì thường xuyên, làm tới đâu chắc tới đó. Mỗi quý chọn lựa 5-7 tờ nghiên cứu đánh giá, kiến nghị sửa, 3 tháng sau không sửa thì rút giấy phép.

Về công tác tuyên truyền năm 2022, ông Thưởng lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Ngành cần tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công nêu trong Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị, trước mắt là nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. “Khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị; xác định rõ động cơ, thái độ học tập đúng đắn; học tập lý luận chính trị không chỉ để nâng cao trình độ, mà phải biết áp dụng lý luận đó vào thực tiễn, tạo chuyển biến thực sự trong mỗi hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên; tuyệt đối tránh tư tưởng học đối phó, học chỉ vì bằng cấp, để đủ điều kiện được đề bạt, nâng lương, được bổ nhiệm làm lãnh đạo”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

MỚI - NÓNG