TPHCM tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển giữa lúc còn khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng. TPHCM đã giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kể cả khi tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thế giới có những diễn biến phức tạp.

Sáng 18/10, Đoàn khảo sát – nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã làm việc với Thành ủy TPHCM.

Đoàn khảo sát do ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương, Phó trưởng nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương dẫn đầu.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên, các Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM: Nguyễn Hồ Hải, Nguyễn Phước Lộc.

TPHCM tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển giữa lúc còn khó khăn ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn khảo sát đánh giá thực tiễn, kinh nghiệm phát triển đa dạng, phong phú của TPHCM qua 40 năm đổi mới, góp phần cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho công tác tổng kết 40 năm đổi mới; bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, về đường lối đổi mới của Đảng ta.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng. Thành phố đã giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kể cả khi tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thế giới có những diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập từng bước được nâng lên. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên, kỷ cương được tăng cường.

Đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đáp ứng yêu cầu

TPHCM tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển giữa lúc còn khó khăn ảnh 2

Trưởng đoàn khảo sát 6 Đinh Tiến Dũng kết luận buổi làm việc.

Ông Dũng cũng đánh giá, TPHCM đã nhìn thẳng vào sự thật và chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển. Đó là việc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu, đóng góp vào nền kinh tế của cả nước có xu hướng giảm trên một số phương diện; việc phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế có mặt chưa hiệu quả; hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị chưa có bước đột phá về phát triển đồng bộ, hiện đại để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố…

Cũng theo ông Dũng, trong bối cảnh mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM đã đề xuất, kiến nghị quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần phát triển thành phố nhanh, bền vững, trong đó cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huy động và phát huy các nguồn lực, động lực phát triển mới, nhất là nguồn lực con người, nguồn lực văn hóa.

Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, hài hoà và ngang tầm với phát triển kinh tế; tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhận thức lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Ông Đinh Tiến Dũng mong muốn lãnh đạo Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục lãnh đạo thành phố kế tục và phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, kinh nghiệm thực tiễn trong gần 40 năm xây dựng và phát triển.

“Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị...”, ông Đinh Tiến Dũng gửi gắm.

Trước đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, một trong những thành tựu quan trọng của TPHCM sau 40 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

TPHCM cũng đã tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Địa phương cũng giữ vững vai trò là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước…

MỚI - NÓNG
Đổi đời nhờ… sầu riêng
Đổi đời nhờ… sầu riêng
TP - Chỉ sau 1 vụ thu hoạch sầu riêng, nhiều nông dân Tây Nguyên cầm trong tay tiền tỷ. Nhiều gia đình lên đời nhờ loại quả “vua trái cây”. Cuộc sống khấm khá, họ xây nhà to, mua ô tô, đầu tư bất động sản.