Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thư ký Quốc hội sắp được miễn nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
TPO - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cùng một số chủ nhiệm uỷ ban sẽ được Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm.

Chiều nay (5/4), Ủy ban Thường vụ trình miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Sang ngày 6/4, sau khi báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm và bỏ phiếu thông qua Nghị quyết.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quy trình bầu các nhân sự ở Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước được tiến hành trong ngày 7/4.

Tại khối Quốc hội, sau Đại hội XIII, toàn bộ lãnh đạo khóa XIV, bao gồm Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó chủ tịch Quốc hội đều không tái cử Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài ra, 8 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không tái cử nhiệm kỳ mới.

Cũng tại khối này, có 5 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Những người này sẽ tiếp tục nhiệm vụ hoặc có thể được phân công nhiệm vụ mới.

Cũng sau hội nghị hiệp thương lần hai, nhiều nhân sự đang là Bí thư các tỉnh uỷ, thành uỷ được giới thiệu ứng cử ở khối Quốc hội. Ngoài ông Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Khắc Định vừa được bầu làm Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường...cùng được giới thiệu ứng cử khối Quốc hội.

Còn ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ. Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh ứng cử ở khối Kiểm toán Nhà nước.

Sau Đại hội XIII của Đảng, có 6 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đương nhiệm, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội;

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật;

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp;

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội;

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế;

Ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện.

Bên cạnh đó, các Phó chủ nhiệm các uỷ ban được giới thiệu ứng cử là: Ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban công tác đại biểu; ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng được giới thiệu ứng cử ở khối này…

MỚI - NÓNG