Có 3 kết quả :

Muộn còn hơn không

Muộn còn hơn không

TP - Hàng loạt vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em tại các nhà thờ Công giáo ở khắp nơi trên thế giới đã giáng những đòn choáng váng vào Giáo hội. Ít ai ngờ rằng chính những kẻ mang danh là sứ giả của Chúa lại có thể phạm những tội tày trời ngay tại nơi của Chúa.