Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND

Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND
TPO - Tỉnh Bình Phước trở thành một trong những địa phương đầu tiên của cả nước công bố danh sách 60 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết, có 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 22 đơn vị bầu cử, để bầu 60 đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chân dung các đại biểu trúng cử tại tỉnh Bình Phước:

Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 1
Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 2
Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 3
Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 4
Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 5
Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 6
Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 7
Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND ảnh 8

60 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026

MỚI - NÓNG