Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Ngô Văn Dụ

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Ngô Văn Dụ
Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Đồng chí Ngô Văn Dụ. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Ngô Văn Dụ. Ảnh: TTXVN.

Họ và tên: Ngô Văn Dụ

Sinh ngày: 21/12/1947.

Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dân tộc: Kinh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/3/1969.

Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác

Tháng 5/1962: Tham gia cách mạng.

Từ năm 1996: Phó Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1/2009: tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), được bầu vào Ban Bí thư.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG