Tiếp tục chương trình Nhà lãnh đạo tương lai

Tiếp tục chương trình Nhà lãnh đạo tương lai
TP - Buổi đối thoại hướng nghiệp - Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai 2014 vừa được hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) tổ chức đồng thời tại hai trường đại học là Đại học Dược Hà Nội và Đại học Y Dược TP HCM.

Đây là chương trình tiên phong nhằm giúp các bạn sinh viên định hướng nghề nghiệp liên quan đến ngành học của mình và chuẩn bị hành trang thiết yếu cho bước đường sự nghiệp trong tương lai.

Những ứng viên đủ tiêu chuẩn thạm gia chương trình sẽ được GSK phát triển và đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận bằng cách luân chuyển qua các vị trí cũng như vai trò khác nhau như giới thiệu thuốc, marketing, quản lý dự án trong thời gian 36 tháng để giúp sinh viên định hình con đường phát triển nghề nghiệp và khám phá những khả năng cũng như thế mạnh của bản thân trong lĩnh vực khác nhau.

MỚI - NÓNG