Có 3 kết quả :

Tiền thật rải đầy đường

Rải tiền thật suốt đường đưa tang

Sáng 2-7, gia đình ông Trần Văn Hùng ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đưa quan tài của con trai ra nghĩa trang, đoàn xe đi đến đâu hàng xấp tiền thật mệnh giá 1.000-5.000 đồng được người nhà tung ra đến đấy.