Có 28 kết quả :

Minh họa: Đỗ Đức

Văn nhân và doanh nhân

Nghĩa sâu xa của chữ “văn nhân” thì không cứ phải là đám nhà văn hay những nghệ sĩ biết cầm bút. Bởi theo kiệt tác kinh điển của tiếng Việt “Đoạn trường tân thanh” có một cảnh tả hai chị em Thúy Kiều Thúy Vân đi chơi xuân, hình như để tìm kiếm hôn nhân, bỗng may mắn phát hiện.