Thưởng Tết năm 2021 ở Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng

Thưởng Tết năm 2021 ở Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng
TPO - Ngày 31/12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội cho biết,  mức thưởng Tết Âm lịch năm 2021 của doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô cao nhất là 400 triệu đồng và mức thấp nhất là 400.000 đồng.

Theo Sở LĐ-TB&HN, khảo sát tình hình lương, thưởng Tết của 6.325 doanh nghiệp trên 4 loại hình DN trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, DN dân doanh, DN FDI.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng Tết Dương lịch, bình quân là 1.000.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 5.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 3.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 600.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 4.800.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân: 3.800.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối DN dân doanh: Thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 780.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 4.200.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Đối với khối DN FDI: Thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 750.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 68.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 4.450.000 đồng/người.  DN có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Sở LĐ-TB&XH cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn DN trên địa bàn thành phố gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhiều DN vừa cố gắng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời xây dựng phương án thưởng Tết để đảm bảo quyền lợi cũng như giữ chân người lao động.

 Trước đó, thưởng Tết năm 2020 của DN trên địa bàn Hà Nội, mức thưởng cao nhất là 420 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 680.000 đồng/người.

MỚI - NÓNG