Có 7 kết quả :

Nhập nhèm thực phẩm chữa ung thư

Nhập nhèm thực phẩm chữa ung thư

Mặc dù không có chức năng chữa bệnh nhưng qua sự “phù phép” của nhiều người bán hàng, thậm chí là chỉ định của các bác sĩ, thực phẩm chức năng (TPCN) đã và đang trở thành “thuốc” chữa bách bệnh nan y.