Thực hiện nghiêm quy định mỗi bộ không quá 4 thứ trưởng

Thực hiện nghiêm quy định mỗi bộ không quá 4 thứ trưởng
TP - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26- 4.

>Mỗi bộ không quá 4 thứ trưởng

Theo ông Tuấn, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ vừa được ban hành nêu rõ, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá 4 người.

Đối với bộ quản lý nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp thì số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn 4 người. Trường hợp đặc biệt này do Thủ tướng quyết định. Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, một số bộ có số lượng thứ trưởng nhiều hơn quy định do vừa qua tiến hành hợp nhất các bộ. Ngoài ra, khi thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cũng làm tăng số thứ trưởng.

Lần này để thực hiện mục tiêu xây dựng bộ máy, đội ngũ lãnh đạo quản lý tinh gọn, Nghị định 36 quy định rõ, số lượng thứ trưởng mỗi bộ không quá 4. Điều này thể hiện tư tưởng cải cách hành chính của Chính phủ trong tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn quản lý, nhu cầu của đơn vị, nếu muốn có nhiều hơn 4 thứ trưởng, các bộ phải có đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Ban Bí thư.

Về Đề án cải cách chính sách tiền lương, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, sẽ sớm hoàn chỉnh Tờ trình “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” để báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Hội nghị T.Ư 5 (khóa XI) dự kiến diễn ra trong tháng 5-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng, nới lỏng tiền tệ
Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng, nới lỏng tiền tệ
TPO - Áp lực tỷ giá giảm bớt tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước bơm lượng tiền đã hút ròng trước đó ra thị trường thông qua kênh thị trường mở. Động thái này đã tạm thời xóa tan lo ngại thị trường về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ đảo ngược chính sách nới lỏng tiền tệ do áp lực tỷ giá.