Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany

Chiều 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Bounthong Chitmany - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, tại Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 2
Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 3
Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 8
Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany ảnh 9
Chiều 18/7/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Link gốc:

https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-tiep-pho-chu-tich-nuoc-lao-bounthong-chitmany/806313.vnp

Theo Dương Giang (TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan