Có 5 kết quả :

Méo mó thị trường

Méo mó thị trường

TP - Chuyện ông bộ trưởng nông nghiệp phải đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp giảm giá thức ăn chăn nuôi nhằm giải cứu ngành chăn nuôi trong nước cho thấy sự luẩn quẩn và bế tắc của ngành sản xuất nông nghiệp nước ta.