Có 4 kết quả :

Cư dân tập trung phản đối chủ đầu tư thay đổi quy hoạch

Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo

TPO - Không chấp nhận việc thay đổi quy hoạch của chủ đầu tư, trong dịp cuối tuần, cư dân khu đô thị Gamuda Gardens đã tập trung tại khu vực công cộng trong khu đô thị để phản đối, chăng băng rôn khắp nơi để nêu lên những kiến nghị với chủ đầu tư...