Thánh địa Mỹ Sơn, dấu tích của một nền văn hóa hưng thịnh

Khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) là một thành phố cổ, cố đô của Vương quốc Chăm Pa, từng được UNESCO bình chọn là Di sản Văn hoá Thế giới năm 1999.