Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, giữa các tàu 182 – Hà Nội, 183 – Thành phố Hồ Chí Minh, 184 – Hải Phòng và 185 – Khánh Hòa
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, giữa các tàu 182 – Hà Nội, 183 – Thành phố Hồ Chí Minh, 184 – Hải Phòng và 185 – Khánh Hòa
TPO - Lúc 10h15 sáng nay 5/2 tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân, trong Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Trong các ngày 3/2 và 4/2, công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc đưa tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu Rolldock Star và đưa vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã được thực hiện. Từ rạng sáng ngày 5/2, tàu Rolldock Star được làm chìm một phần, để đưa tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu này.

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 1

Lúc 9h30 ngày 5/2, tàu 186 – Đà Nẵng được đưa ra khỏi tàu Rolldock Star, quốc kỳ Việt Nam được treo lên tháp tàu

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 2
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 3
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 4
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 5
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 6
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 7

Cảnh lai dắt tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu Rolldock Star và đưa vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 8

Trước đó, biển tên Đà Nẵng đã được gắn lên tháp tàu 186 – Đà Nẵng  

MỚI - NÓNG