Có 8 kết quả :

20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam

20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam

TPO - Nhằm chăm lo, hỗ trợ sinh viên giải quyết vấn về việc làm trước sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam phối hợp cùng các đối tác phát động Chương trình “20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam”, tại: sinhvien.vieclamtuxa.vn
Anh Bùi Quang Huy (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X ảnh: Như Ý

Vun đắp lý tưởng cho sinh viên

TP - “Giáo dục, giúp sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức là một nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới. Vấn đề này vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm, sáng tạo của tất cả chúng ta”.