Có 26 kết quả :

Thí sinh thảo luận sau khi thi

Biển Đông làm nóng mùa thi ĐH,CĐ

TP - Vấn đề biển Đông và chủ quyền biển đảo một lần nữa vào đề thi môn Địa lý và Lịch sử, theo các giáo viên nhận định, đề thi khá hấp dẫn và đề cập nhiều vấn đề thời sự. Còn các môn Sinh, tiếng Anh, Toán có sự phân loại thí sinh.