Có 3 kết quả :

Ngắm tác phẩm của con gái GS Ngô Bảo Châu

Ngắm tác phẩm của con gái GS Ngô Bảo Châu

TPO –Không có thước đo chuẩn xác cho mọi ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong cuộc sống, chỉ có những khoảnh khắc đẹp là trường tồn và sống mãi với thời gian. Đó là thông điệp “Sống” tại triển lãnh Chase Hanoi năm 2012.