Có 43 kết quả :

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh TTXVN

Sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền

TPO - Bên cạnh việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chủ tịch nước cũng lưu ý Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” còn phải thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi cả nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi cả nước

TPO - Với những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em, thiếu niên, nhi đồng, nhân dịp Đội TNTP Hồ Chí Minh tròn 80 tuổi và nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư chúc mừng tới Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi cả nước.