Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia buồn với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 3
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 4
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 5
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 7
(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 8
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, chia buồn việc nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 9
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 10
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 11
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội chia buồn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-lanh-dao-dang-nha-nuoc-vieng-ong-giang-trach-dan/833659.vnp

Theo Vietnamplus.vn
MỚI - NÓNG