Có 3 kết quả :

Tải muối trong kho

Tải muối trong kho

TP - Dạo nọ cô Gioan, cô bạn mới mua lại ngôi nhà. Anh La được Gioan đưa đến tham quan để "có gì góp ý sửa sang lại ngôi nhà cho em". Nói chuyện trong từ ngữ tiếng Pháp, chữ "nhà", "maison", để chỉ ngôi nhà được cất lên trên nền đất riêng, thường có vườn. Còn lại chỗ ở khu chung cư thì gọi là căn hộ, không gọi là "nhà".
Xã tín - hồi năm

Xã tín - hồi năm

TP - Có một thứ niềm tin, không biết nên gọi là gì, tác giả tạm gọi nó là xã tín. Khác ở ta, có tư tín và có vẻ đang ngày càng ít đi, ở các nước phát triển, xã tín đặt căn bản cho sự tồn tại an toàn xã hội. Anh La ở trong bài viết như là mặc định tên nhân vật mà tác giả gửi gắm.
Xã tín - hồi bốn

Xã tín - hồi bốn

TP - Có một thứ niềm tin, không biết nên gọi là gì, tác giả tạm gọi nó là xã tín. Khác ở ta, có tư tín và có vẻ đang ngày càng ít đi, ở các nước phát triển, xã tín đặt căn bản cho sự tồn tại an toàn xã hội. Anh La ở trong bài viết như là mặc định tên nhân vật mà tác giả gửi gắm.