Sẽ công khai trên báo chí kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Theo Chương trình số 145/BCĐTW về công tác trọng tâm năm 2016 vừa được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ban hành, năm nay sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý những vi phạm đó theo Chỉ thị số 50-CT/2015 của Bộ Chính trị.

Đồng thời chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện “Quy định về cơ chế cung cấp thông tin và cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cho báo chí”; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện và đấu tranh với hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng giúp Bộ Chính trị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng để hoàn thiện các quy định về phòng chống tham nhũng cho phù hợp với thực tiễn.

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực Thuế, Hải quan; báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo.

Kế hoạch cũng giao từng đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo dành quỹ thời gian hợp lý để tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách; trong đó tập trung vào các nội dung: Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng, việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng và kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều địa phương buông lỏng quản lý để phân lô, bán nền trái phép tràn lan
Nhiều địa phương buông lỏng quản lý để phân lô, bán nền trái phép tràn lan
TPO - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thời gian qua tại nhiều địa phương có tình trạng mua, gom đất nông nghiệp hoặc người sử dụng đất có diện tích lớn thực hiện chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền trái phép. Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân là các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý...