Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI

TPO - Tham dự Đại hội là sự góp mặt của 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 1 Đại biểu được bầu tại đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc là 814 đồng chí (chiếm 81,4%). Đại biểu được chỉ định là 50 đồng chí (chiếm 5%).
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 2 Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 30,7. 
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 3 Có 386 đại biểu là nữ (chiếm 38,6%), 
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 4 196 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 19,6%).
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 5 Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có 282 đại biểu (trong đó có 1 Phó giáo sư, 30 tiến sĩ). 
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 6 Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân có 687 đại biểu (chiếm 68,7%).
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 7  Ảnh: Như Ý
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 8  Ảnh: Như Ý
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 9  Ảnh: Như Ý
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 10  Ảnh: Như Ý
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 11  Ảnh: Như Ý
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 12
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 13
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 14
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 15  Ảnh: Như Ý
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 16

 Ảnh: Như Ý

Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 17
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 18
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 19

 Ảnh: Như Ý

Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 20

 Ảnh: Hồng Vĩnh

Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 21
Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 22

 Ảnh: Hồng Vĩnh

Sắc màu dân tộc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XI ảnh 23

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển", Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

MỚI - NÓNG