Rủi ro nợ công do chủ quan phải bồi thường

Rủi ro nợ công do chủ quan phải bồi thường
TP - Theo Quy chế quản lý và xử lý rủi ro nợ công vừa được Chính phủ ban hành, các khoản nợ công bị rủi ro do nguyên nhân chủ quan thì tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất phải chịu trách nhiệm xử lý và bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc xử lý rủi ro chỉ áp dụng cho các nguyên nhân khách quan.

> Nợ công trong ngưỡng an toàn

Theo quy chế này, nợ công được phân thành 5 nhóm nợ, và 4 loại rủi ro (rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động).

Rủi ro nợ công được xử lý bằng nhiều công cụ tài chính như các giao dịch phái sinh (giao dịch quyền chọn và hoán đổi), tái cơ cấu nợ (gia hạn, khoanh nợ, xóa nợ, đảo nợ…).

Riêng đối với rủi ro thanh khoản, chỉ áp dụng đối với các khoản vay thương mại và trái phiếu, đảm bảo chỉ tiêu giới hạn nợ công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong từng giai đoạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG