Có 2 kết quả :

Dù tuổi nghỉ hưu được tăng lên, nhưng người làm việc trong một số điều kiện nặng nhọc, độc hại, suy giảm khả năng lao động... sẽ được nghỉ hưu trước tuổi.

Chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo luật mới

TPO - Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, với việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường từ 60 lên 62 tuổi với nam, và từ 55 lên 60 tuổi với nữ. Cùng đó, người lao động được phép nghỉ hưu trước tuổi, hoặc nghỉ hưu muộn hơn, theo từng điều kiện khác nhau.
Nguy cơ vỡ quỹ BHXH

Nguy cơ vỡ quỹ BHXH

TP - “Việc làm giả, mua bán giấy tờ chứng nhận nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau, thai sản đang diễn biến phức tạp. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, hành vi vi phạm pháp luật này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là gây vỡ quỹ BHXH” - ông Điều Bá Được , Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH (thuộc BHXH Việt Nam) khẳng định.