Quảng Ngãi, Kiên Giang có Phó chủ tịch mới

Quảng Ngãi, Kiên Giang có Phó chủ tịch mới
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm thành viên UBND 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

> Nghệ An, Phú Thọ có Bí thư mới

> Cho thôi chức Chủ tịch tỉnh Bình Phước

Ông Phạm Trường Thọ làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Tại Quyết định 524/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Trường Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại Quyết định 526/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Đình Thạch, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Quyết định 523/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 525/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 để nhận nhiệm vụ mới đối với ông Nguyễn Ngọc Ân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và ông Trần Văn Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Mai Văn Huỳnh làm Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Với tỉnh Kiên Giang, tại Quyết định 529/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên, Kiên Giang.

Đồng thời, tại Quyết định 528/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Công Huẩn, để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG