Phú Yên lập hotline nhận phản ánh cán bộ tiêu cực

Phú Yên lập hotline nhận phản ánh cán bộ tiêu cực
TP - Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên vừa lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của dân về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

> Xử nghiêm cán bộ tiêu cực, chạy án
> Cán bộ tòa chạy án, ăn hối lộ là có thật

Đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Số điện thoại (057) 3842733 của thanh tra Sở Nội vụ tiếp nhận thông tin về hành vi liên hoan, ăn nhậu vào buổi trưa, cũng như biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thi hành công vụ của cán bộ công chức.

Số điện thoại (057) 3842954 của Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ tiếp nhận thông tin về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ đề nghị các tổ chức, cá nhân khi sử dụng điện thoại đường dây nóng để phản ánh cần nói rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của mình để cho người tiếp nhận thông tin được biết.

Thông tin phản ánh được đảm bảo theo chế độ mật. Nếu nội dung phản ánh không đúng sự thật, thì tùy theo mức độ, sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG