Có 1 kết quả :

Hình ảnh mã QR – thanh toán khi mua hàng qua BBi Mall

BBi Mall ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt, tích điểm 100% qua app BBi Mall

Hội nhập với xu thế nền kinh tế công nghệ 4.0, BBi Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng ứng dụng mua sắm tích điểm đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, kinh tế Việt Nam đang cố gắng đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo tính minh bạch cho dòng tiền và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là lý do BBi Việt Nam áp dụng việc thanh toán bằng mã QR khi mua sắm qua App BBi Mall.