Phê chuẩn Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội
TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cũng như căn cứ vào Biên bản bầu và Tờ trình của đoàn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị:

Phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và ông Vương Đình Huệ theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức họp kiện toàn nhân sự, kết quả 100% đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã bỏ phiếu kín, bầu ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội làm trưởng đoàn.

Ngày 7/2, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đoàn cho ông Vương Đình Huệ từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ giữ cương vị này thay ông Hoàng Trung Hải, người được Bộ Chính trị phân công làm Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG