Phát hiện thêm 400 km2 có quặng bauxite

Phát hiện thêm 400 km2 có quặng bauxite
TP - Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đơn vị này vừa hoàn thành điều tra thực địa khoảng 14.000 km2 của đề án Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam.

Kết quả đã xác định được hơn 400 km2 phân bố quặng bauxite, trữ lượng khoảng 1,4 tỷ tấn đồng thời phát hiện 1,3 tỷ tấn quặng sắt laterit trên diện tích điều tra 11.800 km2.

Đề án Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể sông Hồng cũng đang thi công giai đoạn một. Bước đầu đã xác định được 4-7 vỉa than có giá trị, chiều dày từ 1 đến 5m ở độ sâu 200-700 m tại khu vực Tiền Hải, Thái Bình có thể khai thác hiệu quả.

Ngoài ra, Tổng cục Địa chất và khoáng sản cũng đang thực hiện và thu được kết quả bước đầu với đề án Thăm dò urani khu Pà Lừa - Pà Rồng huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

MỚI - NÓNG