Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế ảnh 1

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội tặng hoa những người vừa được bầu, phê chuẩn và miễn nhiệm. Ảnh Như Ý

Chiều 21/10, với đa số phiếu, Quốc hội đã bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Sau đó các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước với 459/461 đại biểu có mặt (chiếm 92,17%) đồng ý.

Cũng với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tiếp đó các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Lan và ông Thắng với đa số phiếu tán thành.

Trước đó, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh.

MỚI - NÓNG