Chia sẻ đầu tiên của ông Nguyễn Văn Thắng khi ngồi 'ghế nóng' Bộ trưởng Giao thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ với báo chí ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn ngồi “ghế nóng” ngành GTVT, ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ cùng với các cán bộ, nhân viên trong ngành nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Là người có bề dày trong ngành ngân hàng, ông sẽ phát huy lợi thế này như thế nào trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các dự án giao thông trong thời gian tới?

Đối với tôi đã có quá trình công tác ở ngành ngân hàng hơn 22 năm, tôi thấy rằng hiện nay nguồn lực trong xã hội còn rất lớn. Do vậy trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế, chúng ta phải cố gắng lấy vốn nhà nước làm vốn mồi. Cùng với việc đó là chúng ta nghiên cứu đưa ra giải pháp thu hút được nguồn vốn ngoài xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp để đưa vào xây dựng các kết cấu hạ tầng. Đây cũng là vừa kế thừa các thành quả trước đây.

Chia sẻ đầu tiên của ông Nguyễn Văn Thắng khi ngồi 'ghế nóng' Bộ trưởng Giao thông ảnh 1

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Các dự án đầu tư công trước đây theo hình thức PPP là chủ trương rất đúng, trúng và thực tế rất hiệu quả, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế xã hội. Đây chính là kinh nghiệm, là cơ sở để Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu đưa ra các giải pháp làm thế nào để thu hút nguồn lực ngoài xã hội đưa vào xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông.

Đẩy nhanh kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược được Đại hội Đảng XIII xác định. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông sẽ làm gì để thực hiện mục tiêu này?

Ngành Giao thông Vận tải là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Do vậy, khối lượng công việc, cũng như trách nhiệm của Bộ GTVT trong suốt thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới rất là nặng nề.

Ở cương vị Bộ trưởng, tôi sẽ hết sức nỗ lực cố gắng cùng Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT kế thừa những kết quả, thành tựu, kinh nghiệm quý báu nhiều nhiệm kỳ qua để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, các giải pháp nhằm thực hiện một cách tốt nhất, hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội tin tưởng giao phó.

Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung quyết liệt vào việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Chúng tôi quán triệt tinh thần chỉ đạo hết sức quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành sẽ ra sức phấn đấu lãnh đạo chỉ đạo, triển khai quyết liệt hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của Quốc gia mà Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cùng với đó, sẽ hỗ trợ các địa phương triển khai quyết liệt thành công các dự án, các công trình trọng điểm nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội, Chính phủ đã thông qua.

Bên cạnh đó, ngành Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tập trung, rà soát lại các dự án BOT trong thời gian vừa qua, để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của các dự án, đưa ra giải pháp để tiếp tục thu hút các nguồn vốn xã hội cũng như các nguồn vốn khác. Từ đó, thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước có hạn.

Bộ cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, bao gồm cả các dự án của Bộ, cũng như hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các dự án trong danh mục đầu tư công, nhất là những dự án lớn, có tính chất liên vùng để các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

Xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG