Có 4 kết quả :

Hàng nghìn người dân sơ tán khẩn cấp tránh lũ

Hàng nghìn người dân sơ tán khẩn cấp tránh lũ

Đến 19h chiều ngày 15/11, nước ở các con sông tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam tiếp tục dâng cao, có nơi trên báo động 3. Trong ngày hôm nay (15/11), hơn 25.000 người dân có nhà dọc sông Vệ và Trà Khúc phải sơ tán đến những nơi an toàn