Nông dân phun thuốc diệt lục bình dày đặc trên sông

Lục bình dày đặc trên sông vùng Đồng Tháp Mười (Long An) người dân phải phun thuốc diệt nhưng vẫn không hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm