Những con ngựa nào làm nên huyền thoại anh hùng thời Tam Quốc

TPO - Ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi có màu đen như chủ nhân; Song Vỹ Hồng là con ngựa chiến của Lý Thường Kiệt bình Chiêm, phá Tống.  
Ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường có màu gì nổi bật?

1. Ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường có màu gì nổi bật?

 • icon

  Đỏ

 • icon

  Đen

 • icon

  Trắng

Ô Vân Đạp Tuyết là con ngựa của Trương Phi. Con ngựa này có màu gì?

2. Ô Vân Đạp Tuyết là con ngựa của Trương Phi. Con ngựa này có màu gì?

 • icon

  Đen

 • icon

  Thân màu trắng vó màu đen

 • icon

  Thân màu đen nhưng vó màu trắng

Ngựa Tuyệt Ảnh là ngựa yêu của Tào Tháo có nghĩa là gì?

3. Ngựa Tuyệt Ảnh là ngựa yêu của Tào Tháo có nghĩa là gì?

 • icon

  Phi rất nhanh, đến cái bóng cũng không đuổi kịp được

 • icon

  Phi cho người nhìn thấy hồn xiêu phách lạc

 • icon

  Con ngựa có bộ lông tuyệt đẹp

Con “Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử” là ngựa của nhân vật lịch sử nào sau đây?

4. Con “Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử” là ngựa của nhân vật lịch sử nào sau đây?

 • icon

  Trương Phi

 • icon

  Triệu Vân

 • icon

  Tào Tháo

Trường đua Phú Thọ - chốn 'đỏ đen' một thời của dân Sài Gòn được xây dựng vào năm nào?

5. Trường đua Phú Thọ - chốn 'đỏ đen' một thời của dân Sài Gòn được xây dựng vào năm nào?

 • icon

  1932

 • icon

  1933

 • icon

  1934

Danh tướng Lý Thường Kiệt nổi tiếng với con ngựa có tên là gì?

6. Danh tướng Lý Thường Kiệt nổi tiếng với con ngựa có tên là gì?

 • icon

  Song Vỹ Tinh

 • icon

  Song Vỹ Hồng

 • icon

  Thiên Mã

Vua Duệ Tông có ngựa Nê Thông cực kì hiếm có màu sắc thế nào?

7. Vua Duệ Tông có ngựa Nê Thông cực kì hiếm có màu sắc thế nào?

 • icon

  Sự pha trộn màu sắc thật kỳ diệu của ba màu trắng, đen và xanh

 • icon

  Sự pha trộn màu sắc thật kỳ diệu của ba màu trắng, đen và đỏ

 • icon

  Sự pha trộn màu sắc thật kỳ diệu của ba màu trắng, đen và hồng

MỚI - NÓNG