Ngựa vằn quyết chiến, giành quyền kiểm soát đàn

Trong cuộc hành trình, gia đình của Shina đã gặp một kẻ thách thức muốn làm chủ đàn của nó.  

Có thể bạn quan tâm