Có 12 kết quả :

Những người mê Tam Quốc luôn mặc định Triệu Vân là một trong những võ tướng bản lĩnh cao cường nhất thời đại ấy.

Giải mã thời Tam quốc: Triệu Vân – chính khách ẩn mình

TPO - Quan điểm cho rằng Triệu Vân không được giữ chức vụ cao là vì lí do chính trị đúng nhưng chắc chắn là chưa đủ. Ít nhất, nó không lý giải được, tại sao sau khi Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung chết, Triệu Vân vẫn không được nắm giữ những chức vụ cao hơn.
Trương Phì

Trương Phì

TP - - Chà, tốc độ phát triển trộm cắp ở sân bay nước ta tăng nhanh quá xá, Tèo ơi. Trong 6 tháng, bình quân mỗi ngày một vụ hành lý của khách bị móc trộm.