Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng, các đơn vị chức năng phục vụ Đại hội tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.
Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 1

Lực lượng an ninh kiểm tra toàn bộ các phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 2

Lực lượng an ninh kiểm tra toàn bộ các phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 3

Lực lượng an ninh kiểm tra toàn bộ các phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 4

Lực lượng an ninh kiểm tra thẻ khi vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 5

Phun khử khuẩn các phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 6

Phun khử khuẩn các phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 7

Lực lượng an ninh kiểm tra toàn bộ các phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn gần công tác an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng ảnh 8

Lực lượng an ninh kiểm tra thẻ tác nghiệp của phóng viên cơ quan báo chí đến tác nghiệp tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG