Nhiều lợi ích Bảo hiểm y tế mang lại cho người dân

Chính sách BHYT ngày càng hoàn thiện theo hướng có lợi cho người dân, qua đó khẳng định tính ưu việt trong hệ thống an sinh xã hội. Do đó, những năm qua, toàn ngành BHXH luôn nỗ lực vận động người dân tham gia BHYT vì lợi ích của bản thân, gia đình và toàn xã hội, hướng tới BHYT toàn dân.

Nhiều trường hợp bị bệnh nặng, điều trị dài ngày được quỹ BHYT chi trả đã giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

MỚI - NÓNG