Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ

TPO - Chiều 18/5, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc gia Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra chuyên đề "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 1 Hội thảo khoa học quốc gia Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chủ trì phiên chuyên đề "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 2 Phát biểu khai mạc hội thảo chuyên đề, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung trao đổi, luận giải toàn diện hơn giá trị, ý nghĩa lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ; đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Di chúc của Người, những mô hình hay cách làm sáng tạo, những mô hình hay, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, những vấn đề còn tồn cần khắc phục để thực hiện hiệu quả hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. 
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 3 Theo PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời cách mạng vẻ vang của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên và đặc biệt quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong Di chúc ngay sau phần nói về Đảng, Người căn dặn bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Hội thảo là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận về tầm vóc lịch sử và giá trị lịch sử, giá trị hiện tại to lớn của những nội dung trong Di chúc của Người, là dịp để đánh giá lại những kết quả của chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Người với nhiệm vụ chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 4 Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh và những chỉ dạy của Người về giáo dục đạo đức cho thanh niên trong Di chúc, mãi mãi soi, sáng dẫn dắt các thế hệ thanh niên Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Thanh niên Việt Nam học tập và thấm nhuần sâu sắc những chỉ dạy của Người, để xây dựng lý tưởng cách mạng và niềm tin, tạo nên sức mạnh, để sống, lao động, chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại. 
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 5 Hội thảo chuyên đề còn ghi nhận nhiều tham luận, ý kiến đóng góp từ các bạn sinh viên, cán bộ Đoàn về những mô hình giáo dục học tập lý tưởng cách mạng cho những người trẻ.
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 6 Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Khánh chia sẻ về mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên nhà trường theo tinh thần Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 7 Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Vũ Tiến chia sẻ Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Những thách thức và phương thức tiếp cận mới theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 8 TS. Nguyễn Đồng Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao trình bày phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại trong việc bồi dưỡng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên hiện nay.
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 9 Kết luận hội thảo, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hội thảo đã có 11 ý kiến, tham luận. Các tham luận đã khẳng định được giá trị, ý nghĩa của Di chúc. Thông qua các bài tham luận của các chuyên gia, những yêu cầu đặt ra tương đối rõ, cung cấp nhiều vấn đề mong muốn; nhiều góc độ các tác giả tham luận có nêu đánh giá sau 50 năm thực hiện Di chúc có nhiều thành tựu của Đảng, Nhà nước, trong đó có Đoàn thanh niên khi thực hiện di chúc của Bác, đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu… Bên cạnh đó có nhiều vấn đề đặt ra với Đảng, Đoàn, các tổ chức chính quyền.
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 10 Anh Lương nêu rõ, các tham luận nêu trong giai đoạn hiện nay đại đa số vẫn là tốt, một thế hệ thanh niên thời kỳ mới dám nghĩ dám làm, thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, có một số vấn đề làm phai nhạt lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, xu hướng lệch chuẩn,  bạo lực học đường… Theo anh Lương, phải nhận diện đúng vấn đề thì mới làm được tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên. Điều này không chỉ đặt ra cho Đoàn mà còn các cấp các ngành. Nhiều tham luận chỉ ra nguyên nhân, hạn chế trong quản lý cơ quan nhà nước, hạn chế của Đoàn.
Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ ảnh 11   “Chúng ta phải đau đáu nhìn lại để làm tốt nghiệm vụ của mình. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như tận dụng mạng xã hôi; đổi mới nội dung pương pháp; gương mẫu của cán bộ; tuyên dương nhân rộng; tăng cường vai trò của cấp uỷ Đảng; đòi hỏi tự thân các bạn trẻ nỗ lực, làm được gì tốt hơn so với thế hệ trước…” anh Lương cho biết.
MỚI - NÓNG