Có 2 kết quả :

Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ

Nhiều gương thanh niên tiêu biểu thực hiện Di chúc Bác Hồ

TPO - Chiều 18/5, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc gia Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra chuyên đề "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".